(SGGP).- UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu Sở TT-TT tăng cường hướng dẫn, kiểm tra và kiên quyết xử lý các vi phạm trong việc đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước trên địa bàn thành phố, định kỳ báo cáo với UBND TP, Bộ TT-TT theo quy định.

Trước đó, để phát triển bền vững thị trường viễn thông Việt Nam, đảm bảo trật tự an toàn xã hội an ninh quốc gia, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu Bộ Công an, Bộ TT-TT, UBND các tỉnh tăng cường các biện pháp, xây dựng các phương án để quản lý thuê bao trả trước. N.QUANG