Trong 2 ngày 9 và 10/9, Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật Cụm 3 đã được tổ chức tại Trường cao đẳng nghề số 4 Bộ quốc phòng.

Quan khu 4: Hoi thi bao cao vien, tuyen truyen vien phap luat Cum 3 - Anh 1

Tiểu phẩm xử lý tình huống của Đội Cục Chính trị.

Hội thi có sự tham gia của 7 đội gồm: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, Sư đoàn 341, Trường Cao đẳng nghề số 4 Bộ Quốc phòng và Đoàn Kinh tế -Quốc phòng 337.

Hơn 50 thí sinh là các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của 7 đơn vị đã tranh tài ở các nội dung về màn chào hỏi, kiến thức pháp luật, xử lý tình huống và thực hành thuyết trình.

Lê Thắng