Sáng 17-11, tại Phnôm Pênh, Bộ Quốc phòng Cam-pu-chia đã tổ chức lễ tiếp nhận khoản viện trợ năm 2014 của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Cục Nhân sự- Bộ Quốc phòng Cam-pu-chia. Gói viện trợ có tổng trị giá 100.000USD, bao gồm tiền mặt và các trang thiết bị văn phòng như máy tính, cặp hồ sơ, tài liệu…

Đại tướng Miếc Xom On (Meas Som Ol), Cục trưởng Cục Nhân sự, Bộ Quốc phòng Cam-pu-chia, đánh giá, trong năm 2014, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc và khẩn trương thỏa thuận về hợp tác và viện trợ dành cho Bộ Quốc phòng Cam-pu-chia, phản ánh sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả và kịp thời mà Bộ Quốc phòng và Quân đội nhân dân Việt Nam dành cho Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia trên tất cả các lĩnh vực. Gói viện trợ đến đúng thời điểm Cục Nhân sự, Bộ Quốc phòng Cam-pu-chia đang có kế hoạch tổ chức hội thảo toàn quân về tổng kết 5 năm đổi mới công tác nhân sự, xây dựng những mục tiêu về chính sách nhân sự cho 5 năm tới, tạo tiền đề cho việc triển khai các khóa tập huấn, bồi dưỡng về đổi mới công tác nhân sự cho toàn Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia thời gian tới.

TTXVN