Quân đoàn 3 vừa tổ chức thành công diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa có bắn đạn thật, phối hợp hiệp đồng quân binh chủng năm 2016.

Ở phần thực binh, tại Trường bắn Ea H’leo, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) được giao nhiệm vụ chức bắn đạn thật. Buổi diễn tập được chia thành 3 giai đoạn: Hỏa lực chuẩn bị mở cửa đánh chiếm đầu cầu; thực hành tiến công; kết thúc diễn tập. Do có sự chỉ đạo sát sao; chuẩn bị chu đáo; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, cuộc diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đây là dịp để quân đoàn đánh giá kết quả huấn luyện, đánh giá khả năng vận dụng lý luận, nguyên tắc vào công tác thực hành chiến đấu, khả năng hiệp đồng quân binh chủng trong chiến đấu, làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị huấn luyện, diễn tập những năm tiếp theo đạt kết quả tốt.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ở phần thực binh có bắn đạn thật:

Quan doan 3 dien tap phoi hop hiep dong quan binh chung nam 2016 - Anh 1

Chuẩn bị nổ súng.

Quan doan 3 dien tap phoi hop hiep dong quan binh chung nam 2016 - Anh 2

Hỏa lực chuẩn bị mở cửa đánh chiếm đầu cầu.

Quan doan 3 dien tap phoi hop hiep dong quan binh chung nam 2016 - Anh 3

Quan doan 3 dien tap phoi hop hiep dong quan binh chung nam 2016 - Anh 4

Lực lượng bảo đảm thông tin.

Quan doan 3 dien tap phoi hop hiep dong quan binh chung nam 2016 - Anh 5

Quan doan 3 dien tap phoi hop hiep dong quan binh chung nam 2016 - Anh 6

Quan doan 3 dien tap phoi hop hiep dong quan binh chung nam 2016 - Anh 7

Quan doan 3 dien tap phoi hop hiep dong quan binh chung nam 2016 - Anh 8

Xe tăng yểm trợ chiếm lĩnh trận địa.

Quan doan 3 dien tap phoi hop hiep dong quan binh chung nam 2016 - Anh 9

Lực lượng bộ binh tiến công.

Quan doan 3 dien tap phoi hop hiep dong quan binh chung nam 2016 - Anh 10

Quan doan 3 dien tap phoi hop hiep dong quan binh chung nam 2016 - Anh 11

Quan doan 3 dien tap phoi hop hiep dong quan binh chung nam 2016 - Anh 12

Quan doan 3 dien tap phoi hop hiep dong quan binh chung nam 2016 - Anh 13

Quan doan 3 dien tap phoi hop hiep dong quan binh chung nam 2016 - Anh 14

Quan doan 3 dien tap phoi hop hiep dong quan binh chung nam 2016 - Anh 15

Quan doan 3 dien tap phoi hop hiep dong quan binh chung nam 2016 - Anh 16

Khối bộc phá phát nổ.

Quan doan 3 dien tap phoi hop hiep dong quan binh chung nam 2016 - Anh 17

Áp sát trận địa.

Quan doan 3 dien tap phoi hop hiep dong quan binh chung nam 2016 - Anh 18

Băng bó vết thương cho thương binh.

Quan doan 3 dien tap phoi hop hiep dong quan binh chung nam 2016 - Anh 19

Sau khi hoàn thành phần thực binh, đoàn xe tăng cơ động về vị trí.

Quan doan 3 dien tap phoi hop hiep dong quan binh chung nam 2016 - Anh 20

Trao thưởng các lực lượng tham gia phối hợp diễn tập thành công.

Theo QĐND Online