Ngày 26-12, UBND quận 10 tổ chức hội nghị phổ biến Luật Thống kê 2015 (có hiệu lực từ 1-7-2016) và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban trên địa bàn quận.

Đến dự có ông Võ Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng công tác thống kê. Nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê.

Tăng cường năng lực của toàn bộ hoạt động thống kê từ khâu thu thập, xử lý, truyền đưa, lưu giữ, biên soạn và công bố thông tin thống kê. Thống nhất trong tổ chức thực hiện Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê.

Quan 10 dam bao chat luong va tien do thong ke - Anh 1

Hàng trăm cán bộ tham dự hội nghị.

Việc triển khai Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành phải đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.