Bạn hãy tưởng tượng có một quả trứng trước mặt bạn, và nó chuẩn bị nở ra, theo bạn thì đó là quả trứng của con vật nào sau đây:>> Cuộc phiêu lưu rùng rợn>> Hành trình tình yêu