Hanoinet - thung lũng công nghệ Silicon Valley (Mỹ), nền văn hóa “trái khoáy” của hãng máy tính Apple vượt qua tường rào của chính nó.