Một trận đấu của lứa tuổi thiếu niên ở Tây Ban Nha chứng kiến quả penalty hiếm có khó tìm khi người thực hiện vừa kém cỏi vừa đen đủi.

Qua penalty tham hoa: 2 lan bi can pha, 2 doi xa ngang - Anh 1

Nhật Quang - Quốc Phổ