Sau vài lần đoán không chính xác, mối quan hệ của Trường Giang và Phạm Hồng Phước lại tiếp tục tan vỡ vì Ái Phương.

G.T