Chia sẻ với Hoa Mùa Thu - cô gái đang mong tìm lại cảm giác yêu Bạn đã một lần yêu và thật nặng tình với người ta. Cho dù bây giờ có thế nào thì hình ảnh cũ và những kỷ niệm đẹp khó có thể phai nhạt một sớm một chiều. Nhưng đó là quá khứ! Mà quá khứ thì chỉ nên để rút kinh nghiệm hơn là sống với nó. Bạn đã sống với nó quá lâu để bây giờ trái tim hóa đá.