Nhiều bạn đọc Thanh Niên gửi thư về tòa soạn hỏi về công dụng của quả đào tiên. Chúng tôi xin nêu một số công dụng, cách sử dụng đào tiên theo lương y Nguyễn Công Đức (Đại học Y Dược, TP.HCM)