TT - Không hoa cũng chẳng có quà, đấy là cách ba dành cho mẹ mỗi dịp lễ dù là Ngày tình nhân hay Quốc tế phụ nữ. Nhiều lúc gặng hỏi mẹ: "Ngày của mẹ, ba tặng mẹ cái gì hở mẹ?".