Ngày 03/02/2017 Konex Limited, cổ đông của CTCP Xi măng và XD Quảng Ninh (Mã QNC – HNX) đã thực hiện một giao dịch mua lượng lớn cổ phiếu lên tới gần 3,5 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ lên thêm 19%.

QNC: Co dong lon Konex Limited tang so huu len gan 24% - Anh 1

Trước khi thực hiện giao dịch,Konex Limited nắm giữ 902,500 cổ phiếu QNC (tỷ lệ 5,01%). Với việc gom gần 3,5 triệu cổ phiếu lần này, số cổ phiếu QNC mà Konex Limited nắm giữ tăng lên tới 4,4 triệu cổ phần (tỷ lệ 23,95%) tăng gấp 4 lần.

Trước đó không lâu, ngày 25/01/2017, công ty TNHH Hồ Tây của TGĐ Tô Ngọc Hoàng đã thực hiện giao dịch bán gần 3,5 triệu cổ phiếu QNC này (toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ). Có thể coi đây chính là vụ mua đi bán lại cổ phiếu giữa hai cổ đông lớn của QNC.

Ngày 13/02/2017 vừa qua, ban quản trị của QNC cũng đã đưa ra quyết định giải thể một chi nhánh hoạt động sản xuất kinh doanh của mình – Xí nghiệp khai thác và kinh doanh than Đông Triều với lý do chuyển đổi mô hình hoạt động.