(HNMO) – Với đa số đại biểu bỏ phiếu tán thành, sáng nay, 12/11, ông Nguyễn Thiện Nhân đã chính thức được Quốc hội cho thôi giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Nguyễn Thiện Nhân đã được thông qua với 90,76% đại biểu đồng ý.

Ông Nguyễn Thiện Nhân được Quốc hội phê chuẩn là Phó Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII. Tháng 9 vừa qua, ông đã được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Do điều kiện công tác mới, Quốc hội đã nhất trí cho ông thôi giữ nhiệm vụ trong Chính phủ.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc tăng số phó thủ tướng Chính phủ. Theo đó, cơ cấu Chính phủ sẽ gồm 5 phó thủ tướng, thay vì 4 phó thủ tướng như hiện nay.