Trong đó, công ty chào bán cho cổ đông hiện hữu 27,2 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/đơn vị, thấp hơn thị giá giao dịch.

QBS chao ban co phieu ty le 85% va tra co tuc ty le 15% - Anh 1

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (Mã: QBS) vừa công bố phát hành 32 triệu cổ phiếu ra công chúng, trong đó phát hành 4,8 triệu cp trả cổ tức năm 2014 và 27,2 triệu cp cho cổ đông hiện hữu.

Đối với phương án trả cổ tức, công ty phát hành 4,8 triệu cp, tỷ lệ thực hiện quyền 100:15.

Đối với việc chào bán, công ty thực hiện chào bán 27,2 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 100:85.

Giá chào bán là 10.000 đồng/đơn vị. Hiện tại, thị giá giao dịch của QBS phiên 18/9 là 11.500 đồng/cổ phần. Như vậy, giá cổ phần chào bán ra đang thấp hơn thị giá 1.500 đồng/đơn vị.

Mục đích của đợt chào bán là bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất, đa dạng hóa nguồn vốn góp phần mang lại lợi nhuận, gia tăng giá trị và khối lượng cổ phiếu cho cổ đông, giảm thiểu rủi ro tài chính trong việc sử dụng vốn vay.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng nợ phải trả của QBS là 1.376 tỷ đồng, tăng hơn 230 tỷ đồng so với đầu kỳ. Hệ số nợ phải trả/tổng tài sản ở mức 75%.

Khổng Chiêm