(NDHMoney) HOSE vừa chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp Phú Yên (Pygemaco) được niêm yết cổ phiếu.

Pygemaco được niêm yết 11,7 triệu cổ phiếu trên HOSE. Để hoàn tất thủ tục cấp quyết định niêm yết chính thức, công ty cần hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu. Pygemaco có vốn điều lệ là 117 tỷ đồng, trụ sở chính tại 33 Lê Thánh Tôn, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Công ty hoat động chính trong các lĩnh vực: Mua bán vật tư nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật); mua bán vật liệu xây dựng; mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng; mua bán nông lâm thủy sản; mua bán khí đốt; vận tải hàng hóa (kể cả vận tải chất lỏng); mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế và mua bán nguyên liệu phi nông nghiệp, nhựa đường...