Hiện PVC đang sở hữu 10,2 triệu cổ phiếu PXT, tương ứng tỷ lệ 51% vốn điều lệ Công ty. PXT vẫn đang bị giữ nguyên diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế âm 137,6 tỷ đồng.

PXT mien nhiem chuc danh thanh vien HDQT kiem Giam doc - Anh 1

Theo thông tin từ sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HOSE), Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (HOSE: PXT) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm chức danh Giám đốc của ông Nguyễn Minh Châu kể từ ngày 17/11/2016.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Trần Quang Ngọc, Chủ tịch HĐQT tạm thời kiêm Giám đốc kể từ ngày 17/11/2016. HĐQT Công ty sẽ tiến hành thủ tục cần thiết để báo cáo, xin ý kiến bầu chính thức đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứ Dầu khí (PVC-PT) là công ty con của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Hiện PVC đang sở hữu 10,2 triệu cổ phiếu PXT, tương ứng tỷ lệ 51% vốn điều lệ.

Trong 2 năm 2013 và 2014, PXT thua lỗ tổng cộng gần 200 tỷ đồng. Năm 2015, PXT đã có sự ổn định trở lại với lợi nhuận gần 34 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2016, PXT đạt mức lợi nhuận sau thuế là 28,5 tỷ đồng.

Dù vậy, theo Báo cáo tài chính quý III/2016, PXT đang ghi nhận mức lỗ lũy kế 137,6 tỷ đồng. Với kết quả này, PXT đã bị HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo.