CTCP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu Khí - Idico (HOSE: PXL) tiếp tục báo lãi vỏn vẹn 56 triệu đồng trong quý 1/2013.

Doanh thu thuần quý 1 ở mức 58 triệu đồng, chỉ bằng 0.11% so với cùng kỳ 2012.

Hoạt động tài chính kỳ này mang về cho PXL 2.4 tỷ đồng lợi nhuận. Khoản lợi nhuận này đã giúp PXL trang trải vào chi phí quản lý doanh nghiệp 2.2 tỷ đồng.

Theo đó, PXL vẫn còn lãi 56 triệu đồng trong quý 1/2013, tăng 143% so mức 23 triệu của cùng kỳ.

Được biết, từ quý 4/2011 đến nay, PXL chỉ ghi nhận mức lãi cao nhất trong quý 2/2012 với 115 triệu đồng.

Thanh Nụ (Vietstock)

ffn

Tài liệu đính kèm:
20130416-PXL-Bao cao tai chinh quy 1.2013.pdf