(ĐTCK) ĐHĐCĐ CTCP Đầu tư và thương mại dầu khí Nghệ An (PXA) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với mục tiêu 248 tỷ đồng doanh thu, 23 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (LNTT).

Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2012 là 10% vốn điều lệ.

Tại ĐHĐCĐ, các cổ đông cũng đồng ý thông qua phương án chuyển nhượng 30% vốn điều lệ từ CTCP TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) sang Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVX). HĐQT Công ty cũng đặt trọng tâm tập trung các nguồn lực năm 2012 vào thực hiện các dự án Nghi Phú, Vinh Tân, Nghi Lộc đúng tiến độ.

H.Hảo

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Tên của bạn

Email của bạn

Nhập mã