(ĐTCK) Nguồn tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam – CTCP nhiều khả năng thoát lỗ năm nay và tiếp tục ở lại sàn HNX.

Kết quả quý III của PVX mới được công bố cho thấy chuyển động tích cực của doanh nghiệp này.

Cụ thể, quý III, PVX lãi hợp nhất 160,9 tỷ đồng, tăng 359,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty này lỗ 257,96 tỷ đồng, giảm lỗ 1.518 tỷ đồng so với 9 tháng đầu năm 2013.

PVX cho biết, Công ty đã từng bước sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay và cân đối nguồn trả nợ kịp thời, dẫn đến chi phí tài chính giảm; thu hồi công nợ để tăng vốn hoạt động kinh doanh và giảm các khoản trích lập dự phòng; tiết kiệm chi phí quản lý… PVN đã hỗ trợ tích cực để PVX có lãi như gia hạn các khoản vay ủy thác, giảm lãi suất các khoản cho doanh nghiệp vay…

Từ nay đến 2020, PVX đã ký hợp đồng và đang đảm nhiệm thi công một loạt công trình/dự án trọng điểm của Tập đoàn, đơn vị thành viên PVN như Dự án nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Dự án Kho chứa LPG lạnh Thị Vải, đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn…

Phong Lan