Nợ ngắn hạn của PVX giảm từ 10.010,5 tỷ đồng xuống còn 8.300 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 3.112 tỷ đồng, tăng 8,6%. Khoản lỗ lũy kế của công ty giảm từ 3.028 tỷ đồng xuống còn 2.781 tỷ đồng.

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX - HNX) đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2016, với doanh thu thuần đạt 2.311 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính của PVX đạt 16 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, PVX kỳ này được hoàn thành 71 tỷ đồng chi phí tài chính, cùng kỳ, chi phí tài chính của công ty là gần 53 tỷ đồng.

Chi phí QLDN quý III/2016 của PVX đạt 50 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ.

Kết quả, PVX lãi sau thuế quý III/2016 hơn 116,4 tỷ đồng, gấp 12,6 lần quý III/2015.

Nguyên nhân có sự chênh lệch lợi nhuận như trên được PVX cho biết là do PVX đã quyết liệt xử lý thu hồi công nợ và tái cơ cấu để tăng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh theo đó hoàn nhập được một số khoản đã trích lập sự phòng. Về hoạt động sản xuất kinh doanh, PVX đã nổ lực đẩy mạnh tiến độ thi công công trình nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, công trình khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và các công trình trọng điểm khác. Ngoài ra, PVX cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Tập đoàn dầu khí Việt Nam cũng như các đơn vị thành viên về công việc và thu hồi vốn.

PVX (hop nhat) lai 9 thang hon 265 ty dong, gap 3,5 lan ke hoach nam - Anh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, PVX lãi sau thuế 265 tỷ đồng, gấp 13,8 lần cùng kỳ và gấp 3,5 lần kế hoạch cả năm 2016.

Hết quý III/2016, tổng tài sản của PVX đạt 13.456 tỷ đồng, giảm 9,5% so với số đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn của công ty đạt 9.068 tỷ đồng, giảm 3,8%.

Nợ ngắn hạn giảm từ 10.010,5 tỷ đồng xuống còn 8.300 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 3.112 tỷ đồng, tăng 8,6%. Khoản lỗ lũy kế của công ty giảm từ 3.028 tỷ đồng xuống còn 2.781 tỷ đồng.