Nghị quyết HĐQT Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

PVS du kien lai sau thue 2017 dat 560 ty, giam 35% - Anh 1

Cụ thể, PVS dự kiến doanh thu 2017 đạt 13.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 560 tỷ đồng.

So với kết quả thực hiện năm 2016, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PVS giảm lần lượt hơn 30,5% và gần 35%.

Đối với kế hoạch tài chính công ty mẹ, PVS dự kiến tổng doanh thu là 7.900 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 410 tỷ đồng.

Theo báo cái tài chính hợp nhất, tính riêng trong quý IV/2016, doanh thu PVS đạt hơn 4.802 tỷ, tăng hơn 19% nhưng lợi nhuận sau thuế lại chỉ đạt gần 109 tỷ đồng, giảm gần 93 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương với 46,04%.

Biến động giảm này được PVS giải thích chủ yếu do lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của các dịch vụ kỹ thuật dầu khí của Tổng công ty như: Dịch vụ tàu kỹ thuật dầu khí; Dịch vụ Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển; Dịch vụ khảo sát địa chất công trình và khảo sát, sửa chữa công trình ngầm bằng ROV đều giảm so với cùng kỳ năm 2015 do giá dầu thô tiếp tục duy trì ở mức thấp và thị trường dịch vụ kỹ thuật dầu khí giảm mạnh toàn diện.

Hoạt động đầu tư liên doanh, liên kết trong lĩnh vực đóng mới và sửa chữa giàn khoan không có lãi.

Lũy kế 2016 doanh thu đạt hơn 18.719 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 858 tỷ đồng, hoàn thành 89% kế hoạch năm.

Ngọc Đỗ