Công ty đặt kế hoạch đạt 13 nghìn tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm khoảng 30% so với thực hiện năm 2016 (18.719,5 tỷ đồng)

PVS dat ke hoach lai hop nhat 2017 dat 560 ty dong, giam 35% so voi thuc hien 2016 - Anh 1

Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (mã PVS - HNX) đã công bố chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Theo đó, công ty đặt kế hoạch đạt 13 nghìn tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm khoảng 30% so với thực hiện năm 2016 (18.719,5 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 560 tỷ đồng, giảm 35% so với thực hiện năm 2016.

Về các chỉ tiêu của công ty mẹ, PVS đặt kế hoạch doanh thu đạt 7.900 tỷ đồng (giảm 20,5% so với thực hiện 2016) và lợi nhuận sau thuế đạt 410 tỷ đồng (giảm 33%).