BizLIVE - Doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế của PVS trong 6 tháng đầu năm lần lượt tăng 5,9% và 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ báo Nhân dân, Tổng công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC - mã: PVS) đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014.

Kết quả doanh thu hợp nhất thực hiện 6 tháng đầu năm của PTSC đạt 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 895 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,9% và 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Kế hoạch năm 2014, PVS đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 25.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng.

Với kết quả 6 tháng đầu năm, PVS đã đạt được 81,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến hết tháng 5 được công bố trên website của Petrovietnam, doanh thu hợp nhất của PVS đạt 9.985 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 674 tỷ đồng, lần lượt tăng 9,5% và 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái.