Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng Trung tâm Phân tích thí nghiệm tại Khu công nghệ cao TP.HCM.

PVN khanh thanh Trung tam thi nghiem tai TP.HCM - Anh 1

Đại diện các công ty, nhà thầu dầu khí tham quan phòng thí nghiệm.

Theo thông tin từ PVN, công trình được xây dựng trên diện tích 4ha gồm trung tâm phân tích thí nghiệm, khu gia công mẫu, kho tàng trữ mẫu, xưởng sản xuất thực nghiệm, khu kỹ thuật phụ trợ...

Trong đó, Trung tâm Phân tích thí nghiệm được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại và phần mềm chuyên dụng sẽ phân tích toàn diện mẫu lõi, mẫu lưu thể (dầu, khí, nước), nâng cao chất lượng phân tích mẫu cổ sinh, địa tầng, thạch học, trầm tích, địa hóa, PVT… Việc đầu tư xây dựng Trung tâm Phân tích Thí nghiệm sẽ tăng tỷ lệ phân tích mẫu trong nước lên đến trên 90%, tiết kiệm chi phí gửi và phân tích mẫu ở nước ngoài, tiết kiệm thời gian cho nhà thầu, bảo mật thông tin dầu khí của quốc gia.

Trung tâm Phân tích thí nghiệm đi vào hoạt động sẽ giúp Viện Dầu khí Việt Nam có đầy đủ cơ sở tích hợp từ thu thập, lưu trữ, phân tích, tổng hợp kết quả phân tích các loại mẫu dầu khí để chủ dộng nghiên cứu, điều tra cơ bản, cung cấp các kết quả nghiên cứu cho các cơ quan quản lý Nhà nước và PVN sử dụng làm luận cứ khoa học, hoạch định chính sách, chiến lược, định hướng phát triển ngành Dầu khí.

Bên cạnh đó, sẽ tăng cường các nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ để giúp Tập đoàn và các công ty/nhà thầu dầu khí giải quyết các vấn đề trong sản xuất kinh doanh hàng ngày và nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho Tập đoàn.

Thời gian tới, trung tâm này sẽ tập trung thực hiện các mục tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí, tối ưu hóa khai thác, nâng cao hệ số thu hồi dầu, nâng cao hiệu quả SXKD cũng như đầu tư sản xuất sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao.

Thu Hiền