Một nguồn tin từ PVL cho biết, khoản vay 100 tỷ đồng của Liên Việt (LPB), PVL đã thanh toán được gần một nửa nên trên thực tế, quyết định giảm giá căn hộ để thu hồi khoảng 200 tỷ đồng vốn là tính toán của PVL, nhằm sử dụng vốn hiệu quả hơn là để vốn chôn trong dự án này.

* PVL bán tháo căn hộ: Có gì bất thường?

Theo một số thông tin trước đó, PVL đã rơi vào tình trạng quá khó khăn về tài chính với số nợ vay 100 tỷ đồng của Ngân hàng Liên Việt sẽ đáo hạn vào ngày 23/11/2011.