Ngày 26/01, HĐQT CTCP KD Khí hóa lỏng Miền Bắc (HNX: PVG) bất ngờ thông báo điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2015 từ gần 3,699 tỷ còn 2,523 tỷ đồng, giảm đến 32%. Đáng chú ý là kế hoạch điều chỉnh sau khi BCTC Công ty mẹ được công bố gần 1 tuần trước đó (ngày 21/01/2016).

Qua đó, với con số kế hoạch doanh thu điều chỉnh này, PVG có thể sẽ “xuất sắc” hoàn thành kế hoạch doanh thu 2015 khi mà riêng Công ty mẹ đã đạt được là 2,553 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kế hoạch khác vẫn giữ nguyên như trong ĐHĐCĐ thường niên thông qua vào tháng 5/2015.

Cụ thể, kết quả kinh doanh trong quý 4/2015 vừa qua của Công ty mẹ đã bị ảnh hưởng lớn bởi diến biến giá dầu thế giới theo xu hướng giảm, dẫn đến giá LPG liên tiếp giảm mạnh, khiến doanh thu giảm hơn 20% so với quý 4/2014 khi chỉ đạt 696 tỷ đồng. Cộng thêm việc phải trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi hơn 8.4 tỷ đồng cũng đã khiến Công ty mẹ lỗ hơn 2 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2015, doanh thu Công ty mẹ PVG đạt 2,553 tỷ đồng, giảm 36% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế 22 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 19.4 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2014 bị lỗ 3.5 tỷ đồng).

Chỉ tiêu kinh doanh của PVG được ĐHĐCĐ 2015 thông qua vào tháng 5/2015

PVG: Bat ngo dieu chinh KH doanh thu 2015 giam 32% sau khi da cong bo BCTC Cong ty me nam - Anh 1

Tài liệu đính kèm:
PVG_2016.1.26_887a9cd_NQ_05_dieu_chinh_KH_signed.pdf
PVG_2016.1.26_bfc569a_CV_0077_dieu_chinhKH_signed.pdf