(ATPvietnam.com) -Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (mã chứng khoán: PVS) thông báo, Công ty Tài chính Dầu khí PVFC đã đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu.