Theo kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, PVD dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2015 vào quý III nhưng thực tế thời gian trả cổ tức đã được di dời tới ngày 17/10-30/11.

PVD sap phat hanh co phieu tra co tuc nam 2015 ty le 10% - Anh 1

HĐQT Tổng công ty Cổ Phần Khoan & Dịch vụ Khoan Dầu Khí (mã PVD - HoSE) vừa quyết định thông qua phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.

Theo đó, tỷ lệ phát hành cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:1. Tổng công ty sẽ phát hành hơn 34,8 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ của PVD qua đó tăng lên 3.832,7 tỷ đồng.

Thời gian phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 17/10-30/11.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, PVD dự kiến chi trả cổ tức năm 2015 vào quý III/2016.

Trong quý II/2016, lợi nhuận của PVD sụt giảm 96,22% so với cùng kỳ. Với lợi nhuận ròng trong quý chỉ đạt 19,9 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm của PVD đạt 76 tỷ đồng, chỉ bằng phần nhỏ so với con số 1.011,6 tỷ đồng đạt được trong 6 tháng năm 2015.

Diễn biến giá cổ phiếu PVD trong một năm trở lại đây

PVD sap phat hanh co phieu tra co tuc nam 2015 ty le 10% - Anh 2