(Vietstock) - CTCP Gạch ngói Kiên Giang (HNX: KBT) và CTCP Đầu tư PV2 (HNX: PV2) thông báo thay đổi chức vụ kế toán trưởng.

Theo đó, ông Phạm Văn Cơ được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng của KBT thay ông Trịnh Hoàng Lâm từ ngày 01/11.

Cũng từ ngày 01/11, bà Nguyễn Thùy Linh được bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng của PV2 thay ông Phan Xuân Thắng.

Đồng thời, PV2 hủy quyết định ngày 24/10 về việc bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Trường giữ vị trí trên.