(VOH) - Cùng với những vấn đề “thời sự nóng” như tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH của đất nước, tại kỳ họp Quốc hội lần này một vấn đề quan trọng được nhiều đại biểu Quốc hội cũng như cử tri cả nước quan tâm và mong Chính phủ có những giải trình cụ thể, đó là tình hình về công tác quản lý và bảo vệ rừng cũng như các chính sách của Đảng và Nhà nước ưu tiên tập trung chăm lo phát triển đời sống vật chất - tinh thần cho đồng bào các dân tộc hiện nay ra sao?

Xung quanh những vấn đề này, bên lề kỳ họp Quốc hội phóng viên Đài đã phỏng vấn ông K’So Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: