Trong 9 tháng đầu năm 2016, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã hoàn thành vượt mức hầu hết kế hoạch sản lượng được giao và đạt các chỉ tiêu tài chính tương đối khả quan dù giá dầu sụt giảm.

PV GAS: San xuat dat ket qua cao trong 9 thang dau nam - Anh 1

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí Hàm Rồng-Thái Bình.

Trong 9 tháng đầu năm 2016,sản lượng khí PV GAS sản xuất và cung cấp cho các hộ tiêu thụ đạt 7,905 tỷ m3, bằng 106% kế hoạch 9 tháng và bằng 82% kế hoạch năm; condensate đạt 52.770 tấn, bằng 126% kế hoạch 9 tháng và 93% kế hoạch năm, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2015; LPG đạt hơn 1,008 triệu tấn, bằng 131% kế hoạch 9 tháng và 102% kế hoạch năm (hoàn thành kế hoạch sản lượng cả năm 2016). Nếu tính cả đơn vị thành viên, sản lượng LPG PV GAS cung cấp ra thị trường trong 9 tháng đạt gần 1,220 triệu tấn, cùng với đơn vị thành viên đáp ứng gần 65% thị phần LPG cả nước.

Năm 2016, PV GAS triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tình hình giá dầu biến động và tiếp tục ở mức thấp (chỉ bằng khoảng 71% giá kế hoạch năm 2016), kéo theo giá các sản phẩm khí bị ảnh hưởng và một số dự án lớn triển khai trong điều kiện không thuận lợi.

Tuy nhiên, do có những giải pháp nhanh chóng và kịp thời để ứng biến với tình hình trên nên đã đạt các chỉ tiêu tài chính tương đối khả quan so với sự sụt giảm của giá dầu. Cụ thể, lũy kế 9 tháng PV GAS đạt doanh thu 43.440 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.261 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 1.817 tỷ đồng đồng. PV GAS đứng thứ 3 trong số các doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, để phát triển, PV GAS đã triển khai mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp và theo đó đã hoàn thành tăng vốn điều lệ của PV GAS lên 19.139 tỷ đồng; hoàn thành việc mua cổ phần tại CNG Việt Nam; hoàn thành công tác sắp xếp để không còn doanh nghiệp cấp 4; xây dựng và trình Tập đoàn phương án tái cấu trúc PV GAS giai đoạn 2016-2020, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020; triển khai xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP); xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh công việc trong toàn Tổng công ty…

Trong 3 tháng cuối năm, dự báo giá dầu tiếp tục diễn biến phức tạp và khó dự đoán, khả năng phục hồi và đạt mức kế hoạch (60USD/thùng) là không cao, sẽ tác động đến việc hoàn thành các chỉ tiêu tài chính của Tổng công ty trong năm 2016. Để tiến tới hoàn thành tốt nhất kế hoạch được giao, PV GAS tiếp tục nỗ lực vận hành an toàn, ổn định, liên tục hệ thống công trình khí; phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác vận hành, ấn định, điều độ khí để cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho các khách hàng với hiệu quả cao nhất; triển khai mạnh mẽ công tác bán lẻ LPG theo chiến lược; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí, thu hồi công nợ; tiếp tục kiểm soát, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tiến độ thực hiện cũng như vốn cho các dự án quan trọng.

Minh Thi