Sáu tháng đầu năm 2014, Tổng công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) đã tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các hợp đồng cung ứng tàu chuyên dụng, dịch vụ FSO/FPSO, dịch vụ cơ khí dầu khí, dịch vụ căn cứ cảng, dịch vụ vận hành và bảo dưỡng, dịch vụ chế tạo, lắp đặt các công trình dầu khí, dịch vụ khảo sát địa chấn địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm bằng ROV... cho các công ty và nhà thầu dầu khí. Kết quả doanh thu hợp nhất thực hiện sáu tháng đầu năm của toàn Tổng công ty đạt 12.500 tỷ đồng, đạt 138,9% kế hoạch sáu tháng đầu năm, tương đương 49,6 % kế hoạch năm, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 895,0 tỷ đồng, đạt 229,5% kế hoạch sáu tháng đầu năm, tương đương 81,4% kế hoạch năm, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thi công giàn khoan Tam Đảo O3.

Dịch vụ Cơ khí Dầu khí

Được xác định là một dịch vụ mũi nhọn, tăng nguồn thu chủ yếu cho Tổng công ty, trong sáu tháng đầu năm 2014, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) tiếp tục thực hiện tốt các Dự án Dừa của POVO (tiến độ đạt 99,9%), Dự án Sư Tử Nâu của Cửu Long JOC (tiến độ 75,9%), Dự án HRD (Heera Re-Development Project) của Chủ đầu tư Tập đoàn dầu khí Ấn Độ (tiến độ 54,9%), Sư Tử Vàng Tây Nam (SVSW) của Cửu Long JOC (tiến độ 69,5%), MLS của Total-Brunei (tiến độ 12,9%), dự án Tê Giác Trắng H05 Jacket & Drilling Wellbay Module I của Hoàng Long JOC (tiến độ 57,3%)..., bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của khách hàng. Đối với công tác phát triển thiết kế, PTSC M&C đã hoàn thành 100% tiến độ thiết kế chi tiết cho dự án Sư Tử Nâu, Sư Tử Vàng Tây Nam, đang triển khai thiết kế cho dự án MLS (tiến độ đạt 46,1%) và bước đầu thiết kế follow-on giàn STN và STV SW, early work cho dự án H5 và Bunga Pakma... Bên cạnh đó, PTSC M&C cũng đang tập trung nghiên cứu các dịch vụ thiết kế mới như thiết kế giàn dạng tối giản (COSMOS), công trình nước sâu (TLP; Subsea; Semi-Sub)...

Đối với công tác thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường: PTSC M&C đã tiếp tục bám sát, cập nhật thông tin các dự án tiềm năng trong nước như Sư Tử Trắng FFD - Giai đoạn 1, Kình Ngư Trắng, Kình Ngư Vàng, Cá Rồng Đỏ, Báo Vàng và các dự án xây lắp trên bờ như Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhà máy đạm NH3 và NPK, đồng thời đẩy mạnh tiếp cận các thị trường nước ngoài, tham gia đấu thầu một số dự án quốc tế tại Ấn Độ, Ma-lai-xi-a như dự án BCPA-3, MHN, Bunga Pakma, Badamyar, Bardegg & Baronia-2,... Bên cạnh đó, PTSC M&C đã tiếp tục chủ động thiết lập kênh thông tin, liên lạc với các nhà thầu và chủ đầu tư tiềm năng ở một số quốc gia khu vực Trung Đông như Các tiểu Vương quốc A-rập thống nhất (UAE), Mô-dăm-bích, Ca-ta, A-rập Xê-út... Dự kiến sẽ tổ chức họp bàn về cơ hội hợp tác với các nhà thầu tại khu vực này vào quý III-2014.

Về công tác đóng mới giàn khoan, kỹ sư Phan Tử Giang, Giám đốc Công ty PV Shipyard cho biết: "Sáu tháng đầu năm 2014, PV Shipyard đã bắt đầu triển khai thi công hai Dự án Tam Đảo 05 và Tam Đảo 02, đồng thời thực hiện thành công thêm hai hợp đồng dịch vụ sửa chữa góp phần cải thiện doanh thu cho PV Shipyard trong bối cảnh nguồn doanh thu kế hoạch từ Dự án Tam Đảo 05 thực hiện ít hơn so với kế hoạch do chậm tiến độ bàn giao thiết kế cơ sở từ nhà thầu F&G trước đây (do chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng) gây ảnh hưởng đến các công tác tiếp theo của PV Shipyard".

Dịch vụ căn cứ Cảng Dầu khí

Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các hợp đồng cung cấp dịch vụ căn cứ tại các Cảng Hạ Lưu (Vũng Tàu), Cảng Dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ, Cảng Hòn La (Quảng Bình), Bến số 1 Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi), Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cảng Đình Vũ (Hải Phòng).

Giám đốc Công ty Cảng DVDK (Cảng Hạ lưu Vũng Tàu) Nguyễn Quốc Hoàng cho biết: "Từ đầu quý II-2014, khối lượng công việc bắt đầu gia tăng do các nhà thầu Cửu Long JOC, Biển Đông POC, PVEP POC, PVEP, Lam Sơn, Petronas... có kế hoạch khoan ổn định cùng với một số nhà thầu mới triển khai kế hoạch khoan như UMW (giàn Naga 2&3 khoan cho PVD), Aban (giàn Deep Driller 5 khoan cho VSP). Bên cạnh đó, các dự án cơ khí dầu khí cũng có sự gia tăng về khối lượng công việc như Sư Tử Nâu, HRD, Sư Tử Vàng 6X, MLS-Brunei, dự án Tam Đảo 05... đã tạo điều kiện cho đơn vị đẩy mạnh các hoạt động SXKD dịch vụ trong cảng".

Trong sáu tháng đầu năm 2014, Công ty Cảng DVDK đã tiếp tục thực hiện tốt dịch vụ cho thuê kho, bãi, văn phòng, nhà xưởng, phương tiện thiết bị (hiệu suất khai thác cơ sở hạ tầng bình quân 98,4%/tháng, tăng 4,0% so với cùng kỳ năm trước, hiệu suất khai thác phương tiện thiết bị bình quân 77,2%/tháng, tăng 15,0% so với cùng kỳ năm trước); tổ chức khai thác tốt dịch vụ cầu bến, tiếp nhận khoảng 1.420 lượt tàu, thực hiện xếp dỡ khoảng 147.700 tấn hàng hóa, an toàn, hiệu quả (hiệu suất khai thác cầu bến đạt bình quân 87,7%/tháng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước).

Công ty CP Cảng DVDKTH Phú Mỹ (Cảng PTSC Phú Mỹ): Tổ chức khai thác tốt dịch vụ cầu bến, tiếp nhận 98 lượt tàu hàng quốc tế và hơn 400 tàu trong nước, sà-lan cập và xuất hàng trong cảng an toàn, hiệu quả. Tổng khối lượng hàng hóa lưu thông qua cảng trong sáu tháng đầu năm 2014 đạt 1,3 triệu tấn, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Bảo đảm sản lượng xuất hàng phân đạm thông qua cảng đáp ứng tốt yêu cầu của Nhà máy Đạm Phú Mỹ và khách hàng đảm nhận nhiệm vụ bốc xếp hàng hóa trực tiếp cho dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn. Trong tháng 5, Công ty CP cảng DVDKTH PTSC Thanh Hóa (Cảng Nghi Sơn): Tổ chức khai thác tốt các dịch vụ cầu bến, tiếp nhận khoảng 60 lượt tàu, bốc, xếp dỡ khoảng 160 nghìn tấn hàng hóa, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Các dịch vụ cho thuê kho, bãi, cân và giao nhận hàng hóa, dịch vụ cung cấp nước ngọt, nhu yếu phẩm, vệ sinh hầm hàng... vẫn được triển khai tốt và ổn định.

Doanh thu từ loại hình dịch vụ này sáu tháng đầu năm 2014 là 960,2 tỷ đồng, đạt 54,3% kế hoạch năm, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ khảo sát địa chấn, địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm bằng ROV

Trong sáu tháng đầu năm 2014, PTSC CGGV đã tiếp tục tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả tàu khảo sát địa chấn 2D Bình Minh 02 và Tàu khảo sát địa chấn 3D CGG Amadeus. Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC đã tiếp tục khai thác hiệu quả tàu khảo sát PTSC Surveyor, PTSC Researcher và kết hợp với các tàu địa vật lý thuê ngoài khác để thực hiện tốt các dịch vụ khảo sát địa chất công trình, địa vật lý cho các khách hàng như: thực hiện thu nổ 3D 1.637 km2, khảo sát địa chất ba hố khoan lấy mẫu 100 m, bốn hố khoan lấy mẫu từ 25 đến 60 m, 15 hố khoan thí nghiệm CPT và 26 mẫu Vibro core, thực hiện khảo sát địa vật lý 5 địa điểm và một tuyến ống dài 4,5 km, đo sâu đơn tia 752,6 km tuyến, thực hiện thành công đợt 1 và đợt 2 thu/thả, bảo dưỡng 4 điểm mooring quan trắc hải dương cho Vietgazprom...

Tổ chức thực hiện tốt 16 lượt cung cấp dịch vụ khảo sát ROV với tổng số ngày làm việc trên biển của thiết bị sáu tháng đầu năm là 666 ngày.

Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện

Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh sáu tháng cuối năm, lãnh đạo PTSC xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo điều hành mà trọng tâm là: Quản lý và khai thác an toàn, hiệu quả đội tàu dịch vụ chuyên dụng của Tổng công ty và đội tàu thuê ngoài, chiếm lĩnh thị trường cung cấp tàu dịch vụ, tàu bảo vệ cho thị trường trong nước. Phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Hải quân cung cấp tàu trực an ninh cho tất cả các Công ty Dầu khí tại Việt Nam, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, góp phần thực thiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Vận dụng, kết hợp tối đa những hỗ trợ của Tập đoàn để phát triển cung cấp dịch vụ tàu cho các dự án thăm dò dầu khí của Tập đoàn tại nước ngoài, nhất là thị trường Mi-an-ma và Ma-lai-xi-a.

Triển khai hiệu quả, an toàn, chất lượng và đúng tiến độ các dự án: Sư Tử Nâu, HRD, MLS, Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1... khẳng định uy tín và năng lực cung cấp dịch vụ cơ khí dầu khí. Triển khai tốt việc đóng mới các giàn Tam Đảo 05 theo kế hoạch của chủ đầu tư, bảo đảm mục tiêu hoàn thành sau 32 tháng thực hiện. Giải quyết dứt điểm những khó khăn, tồn đọng của dự án Bio-Ethanol và Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1. Thực hiện thiết kế chi tiết cho ít nhất một dự án giàn khai thác có được thông qua đấu thầu nước ngoài từ đó đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ thiết kế chi tiết ra thị trường nước ngoài.

Tổ chức quản lý, khai thác an toàn, hiệu quả các tàu khảo sát địa chấn 2D Bình Minh 02, tàu khảo sát địa chấn 3D Amadeus và tàu khảo sát địa vật lý PTSC Surveyor, PTSC Researcher. Phối hợp chặt chẽ với khách hàng, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Hải Quân để tổ chức triển khai tốt các dự án Khảo sát tại các Lô thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bảo đảm an toàn, bảo mật. Chiếm lĩnh 100% thị phần cung cấp dịch vụ khảo sát địa vật lý, địa chất công trình trong nước, từng bước phát triển ra thị trường nước ngoài. Duy trì chiếm lĩnh hoàn toàn mảng dịch vụ ROV hỗ trợ khoan và khảo sát trong nước; đẩy mạnh thâm nhập mảng thị trường ROV hỗ trợ xây lắp trong nước và phát triển đưa dịch vụ ROV của PTSC ra thị trường nước ngoài.

Chú trọng thực hiện các giải pháp ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, đồng thời từng bước nâng cao khả năng cung ứng, cạnh tranh về giá cả và chất lượng dịch vụ. Xem xét đổi mới và hoàn thiện phương thức quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng xây dựng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), quản trị quan hệ khách hàng (CRP), quản trị dây chuyền cung cấp (SCM)...

Áp dụng quyết liệt đề án nâng cao năng lực cạnh tranh với mục tiêu là chất lượng dịch vụ và giá cả của PTSC trong thực hiện các công việc, dịch vụ phải cạnh tranh được với các đơn vị khác trong nước và trong khu vực. Đẩy mạnh phát triển sản phẩm, dịch vụ mới bền vững hơn, sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho dầu khí và công nghiệp, dịch vụ cho các nhà sản xuất thiết bị hiện đại từ EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc... (bảo trì, sửa chữa, dịch vụ hậu mãi...) với mục tiêu cạnh tranh thị phần khu vực. Tiếp tục phát triển năng lực và thị phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí trên bờ, công nghiệp và kinh tế khác.

Về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm - Tổng Giám đốc PTSC Phan Thanh Tùng cho biết: "Ngoài việc chiếm lĩnh thị trường trong nước, PTSC chú trọng và đẩy mạnh công tác ma-két-tinh, tập trung vào một số thị trường khả thi nhất như Ma-lai-xi-a, Ô-xtrây-li-a, Bru-nây, Mi-an-ma cùng các giải pháp tăng cường kết nối hệ thống chuyên nghiệp, phát huy sức mạnh tổng hợp, phát huy vai trò đầu mối trong công tác của tổng công ty, tăng cường củng cố, phát triển các mối quan hệ, hợp tác liên danh liên kết... để có thêm được các hợp đồng dịch vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh năm 2014".

PHÚ ĐỨC