Căn cứ văn bản số 120/CV ngày 22/09/2010 của CTCP Khuôn mẫu chính xác và máy CNC về việc bổ nhiệm cán bộ, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: - Tổng Giám đốc Công ty trước đây: Bà Trần Thị Kim Quế - Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 22/09/2010: Ông Đỗ Tiến Dũng.