Vợ của Chủ tịch HĐQT và phó Chủ tịch HĐQT, cùng một số thành viên HĐQT cũng như Ban kiểm soát CTCP Sản xuất, Thương mại Và Dịch vụ Ô tô PTM (HNX: PTM) cùng lúc đăng ký mua gần 600,000 cp.

Cụ thể, bà Trần Thị Ngọc Tuyết, vợ của ông Nguyễn Đức Minh - Chủ tịch HĐQT PTM, đăng ký mua 84,300 cp trong khoảng thời gian 19/04 đến 15/06. Hiện bà Tuyết đang nắm giữ 177,900 cp, chiếm tỷ lệ 0.04%.

Cùng thời điểm, bà Tạ Thị Ngọc Thanh, Ủy viên HĐQT công ty cũng đăng ký mua 93,700 cp. Hiện bà Thanh nắm giữ 302,100 cp, chiếm tỷ lệ 7.19%.

Bà Vũ Thị Hạnh , vợ của Phó Chủ tịch HĐQT PTM đăng ký mua 234,000 cp trong thời gian từ 19/04 đến 18/06. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Hạnh nắm giữ 280,000 cp, chiếm tỷ lệ 0.07%.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh, thành viên Ban Kiểm soát đăng ký mua 5,000 cp. Trước khi giao dịch, bà Thúy Hạnh nắm giữ 30,000 cp, chiếm tỷ lệ 0.01%.

Bà Trần Thị Bảo Hiền, thành viên Ban Kiểm soát đăng ký mua 5,000 cp. Hiện bà Hiền nắm giữ 30,000 cp, chiếm tỷ lệ 0.01%.

Ông Phan Văn Đạo, Ủy viên HĐQT đăng ký mua đến 125,000 cp. Hiện ông Đạo chưa nắm giữ cổ phiền PTM.