Ông Đỗ Trọng Đại, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện này.

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệmViện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện được Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức ngày 9/9/2016 tại Hà Nội.

PTIT bo nhiem Vien truong Vien Khoa hoc Ky thuat Buu dien - Anh 1

Ông Vũ Văn San - Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trao quyết định bổ nhiệm cho Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện Đỗ Trọng Đại.

Ông Đỗ Trọng Đại, sinh năm 1962, là một cán bộ đã có nhiều năm công tác, gắn bó và cống hiến cho sự phát triển của Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện trong suốt chặng đường qua.

Phát biểu tại lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, ông Vũ Văn San, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhấn mạnh: “Đồng chí Đỗ Trọng Đại là cán bộ có năng lực và tâm huyết, đã có nhiều năm công tác và đóng góp cho Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện và Học viện. Tôi mong rằng trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Đại, tập thể cán bộ của Viện Khoa học Kỹ thuật sẽ kế thừ truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, tiếp tục đoàn kết, sáng tạo xây dựng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện không ngừng phát triển, vươn lên trở thành đơn vị nghiên cứu chủ lực của ngành TT&TT”.

Ông Vũ Văn San cũng cho biết, việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện là một bước kiện toàn tổ chức theo Quyết định số 879 ngày 25/5/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

PTIT bo nhiem Vien truong Vien Khoa hoc Ky thuat Buu dien - Anh 2

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, có trụ sở tại 22 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Hà Nội, là một trong 3 tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện (RIPT) là 1 trong 3 tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được Bộ TT&TT ban hành hồi tháng 5/2016 quy định, với các tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức phục vụ, cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn, chuyên giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh, trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng Học viện và quy định của pháp luật hiện hành, Giám đốc Học viện quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể; ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức phục vụ, cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc Học viện.

Đồng thời, Quy chế cũng nêu rõ, các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ, tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ, dịch vụ khác được tổ chức dưới hình thức Viện hoặc Trung tâm trực thuộc Học viện, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Học viện, có các nhiệm vụ: triển khai các hoạt động nghiên cứu KH&CN, áp dụng tiến bộ KH&CN để nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng; Tham gia đào tạo dài hạn; tổ chức đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ, gắn hoạt động KH&CN với đào tạo và thực tế SX-KD; phát triển, tổ chức và triển khai các chương trình liên kết đào tạo quốc tế; Thực hiện các hoạt động in ấn, xuất bản giáo trình, bài giảng, tạp chí, nội san theo các quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước; Cung cấp các dịch vụ, phục vụ như hệ thống ký túc xá, nhà ăn, nhà xe, câu lạc bộ, nhà văn hóa - thể dục, thể thao, nhà sách, văn phòng phẩm, photo tài liệu...; Thực hiện các hoạt động dịch vụ theo nhu cầu xã hội, tăng nguồn thu cho Học viện.

M.T

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook