(ATPvietnam.com) -CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (mã chứng khoán: PTC) vừa thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009.

* Cơ sở dữ liệu về cổ phiếu PTC * Nhìn nhận của giới đầu tư về PTC Theo đó, trong quý II/2009 Công ty đã đạt 52,561 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 43,51% so với quý II/2008 (tương đương giảm 40,483 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 98,725 tỷ đồng, giảm 53,98% (tương đương giảm 115,797 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2008. Lợi nhuận sau thuế quý II/2009 Công ty đạt 237 triệu đồng, giảm 78,65% so với quý II/2008 (tương đương giảm 874 triệu đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 483 triệu đồng, giảm 69,57% (tương đương giảm 1,105 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2008. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6 tháng đầu năm đạt 48 đồng. Năm 2009, công ty đặt ra mục tiêu doanh thu đạt 454 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9,196 tỷ đồng, chi trả cổ tức 7%/cổ phần. Báo cáo kết quả kinh doanh: Chỉ tiêu Quý II Lũy kế 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 52,562,239,932 98,726,840,840 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 1,456,000 1,806,000 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 52,560,783,932 98,725,034,840 4. Giá vốn hàng bán 44,899,643,326 84,397,320,354 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 7,661,140,606 14,327,714,486 6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,170,931,963 2,050,676,062 7. Chi phí tài chính 1,415,936,746 3,424,119,101 Trong đó: Lãi vay phải trả 1,029,198,537 3,037,380,892 8. Chi phí bán hàng 1,290,512,365 2,047,014,792 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,960,448,093 10,452,735,839 10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 165,175,365 454,520,816 11. Thu nhập khác 354,492,387 406,279,078 12. Chi phí khác 248,536,378 308,626,074 13. Lợi nhuận khác 105,956,009 97,653,004 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 271,131,374 552,173,820 15.Chi phí thuế thu nhập hiện hành 33,891,422 69,021,728 16. Lợi nhuận sau thuế 237,239,952 483,152,092 Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 28/7/2009 cổ phiếu PTC giảm 500 đồng (4,63%) ở mức 10.300 đồng/cp với 105.330 cổ phiếu được chuyển nhượng. Ngày Giá Thay đổi %thay đổi Khối lượng 28/07/2009 10,300 -500 -4.63 105,330 27/07/2009 10,800 0 0.00 83,030 24/07/2009 10,800 500 4.85 158,020 23/07/2009 10,300 200 1.98 69,000 22/07/2009 10,100 100 1.00 47,010 Ngọc Anh Các tin liên quan PTC: BVF đăng ký bán 130.000 cổ phiếu từ 6/7 PTC: VDFM bán xong 109.350 cổ phiếu từ 29/6, tỷ lệ giảm còn 4,95% PTC: Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Bảo Việt đăng ký bán 325.000 cp từ 2/7 PTC: Agriseco bán xong 475.400 cp, đăng ký bán tiếp 661.600 cp từ 15/6 PTC: Quý I/2009 lợi nhuận 245,9 triệu đồng, giảm 48,39% so với cùng kỳ PTC: Thành viên BKS bán xong 50.000 cổ phiếu từ 18/5, tỷ lệ còn 12,13% PTC: Chứng khoán Agriseco đăng ký bán 475.400 cổ phiếu từ 20/5