Cái chết không phải là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất là khi ở cuối đời con người ta nhận ra rằng mình chưa bao giờ thật sự sống. Đã có một cuộc khảo sát tại một bệnh viên với đối tượng là 100 người già, những người thật sự gần đất xa trời, cận kề cái chết. Họ được hỏi rằng "Khi nhìn lại quãng đời của ông/bà, điều mà ông/ bà hối tiếc nhất là gì?". Hầu hết những người được hỏi đều có một điểm chung rằng họ đều hối tiếc về việc họ chưa thể làm chứ không hề hối tiếc về việc họ đã làm, hối tiếc về việc không chấp nhận rủi ro, không theo đuổi ước mơ của mình.

Nguồn clip: SoSub