CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC) dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 8% mệnh giá.

PPC: Du kien chi 255 ty dong tam ung co tuc 2016 - Anh 1

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng và ngày giao dịch không hưởng quyền lần lượt là 30/12/2016 và 29/12/2016.

Tỷ lệ tạm ứng cổ tức dự kiến là 8% mệnh giá. Điều này đồng nghĩa với việc, PPC dự kiến bỏ ra hơn 254,5 tỷ đồng trong đợt tạm ứng cổ tức bằng tiền này.

Ngày thanh toán dự kiến là 10/02/2017.

Được biết, Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã dự kiến mức cổ tức năm 2016 là 17% vốn điều lệ.

Theo PPC, tính đến hết tháng 11/2016, PPC ghi nhận 5.262 tỷ đồng doanh thu, giảm 23% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 192 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 189 tỷ đồng.

Điều đáng quan tâm tại PPC là việc hạch toán chênh lệch dự phòng giảm giá khoản vay đồng Yên (JPY). Theo đó, tại thời điểm 30/11/2016 ở mức 201.89 đồng/JPY, tức giảm 12.08 đồng/JPY so với ngày 31/10/2016 (213.97 đồng/JPY). Do vậy chênh lệch tỷ giá đánh giá lại lũy kế đến tháng 11/2016 là lỗ 327 tỷ đồng. Đây cũng là lý do khiến PPC khó có thể hoàn thành kế hoạch 624 tỷ lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Ngọc Đỗ