Một nhóm nhà khoa học ở Đại học California, Mỹ, đã sử dụng axít levulinic – một sản phẩm thu được hầu như từ bất kỳ vật liệu chứa xenlulo nào – để sản xuất xăng sinh học.

Họ đã thu axít levulinic từ bẹ ngô, thân mía, rơm rạ và các phế liệu sinh học khác để sản xuất xăng sinh học.

Điều lý thú ở chỗ, phương pháp mới được đề xuất để sản xuất xăng sinh học này không cần quá trình lên men, không tốn kém mà hiệu quả cao tới 60%. Đại học California đã đăng ký bằng sáng chế này.

Vũ Ngọc Trâm (Theo Angewandte Chemie)