Theo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, hội đồng tuyển sinh các học viện, trường quân đội chỉ nhận đơn xin phúc khảo các môn văn hóa của thí sinh trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày công bố điểm thi và phải trả lời đương sự chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn. Thí sinh gửi đơn xin phúc khảo về trường mà mình dự thi, không gửi đơn phúc khảo về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo phải nộp lệ phí theo quy định của từng trường. Theo quy định, sau khi phúc khảo, nếu phải sửa điểm thì hội đồng tuyển sinh nhà trường hoàn lại khoản lệ phí cho thí sinh. Các trường không phúc khảo các môn năng khiếu. Đơn xin phúc khảo bài thi phải do thí sinh tự viết và phải nộp lệ phí chấm phúc khảo theo quy định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức hội đồng chấm phúc tra kết quả phúc khảo trong đó có các chuyên viên cao cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia làm trưởng bộ môn chấm thi, tiến hành thẩm tra kết quả chấm phúc khảo những bài thi của những thí sinh qua chấm phúc khảo của các trường, có kết quả từ không trúng tuyển thành trúng tuyển để bảo đảm tính chính xác, công bằng theo quy chế tuyển sinh của Nhà nước. Sau khi có kết quả điểm thi và Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng công bố điểm tuyển, các học viện, trường quân đội gửi phiếu báo điểm thi ghi rõ điểm ưu tiên (nếu có) cho thí sinh qua ban tuyển sinh quân sự các đơn vị, địa phương; thí sinh trúng tuyển sẽ gửi kèm theo giấy triệu tập nhập học. Thời gian nhập học nguyện vọng 1 xong trước ngày 5-9-2010; tổ chức khám sức khỏe xong trước ngày 10-9-2010. Những trường hợp không đủ tiêu chuẩn và bị loại, các trường cấp cho thí sinh phiếu chứng nhận điểm thi số 1 và số 2 (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh kịp đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 vào các trường đại học, cao đẳng ngoài quân đội theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phạm Quân Thủy