TP - “Nhiệm vụ của năm 2010 là tập trung thực hiện các giải pháp để đạt được mục tiêu phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn năm 2009, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng, ngăn chặn lạm phát cao trở lại, đảm bảo an sinh xã hội…”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên bế mạc, sáng qua (27/11). Trong 32 ngày làm việc, Quốc hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2009, thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương năm 2010, hoàn thành công tác xây dựng pháp luật. Cùng ngày, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng Cty nhà nước. Quốc hội yêu cầu Chính phủ hoàn thiện các văn bản pháp luật để điều chỉnh, thống nhất các vấn đề về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các đơn vị này. Sớm trình Quốc hội ban hành Luật Sử dụng vốn và tài sản nhà nước đầu tư vào kinh doanh. Thực hiện triệt để việc tách chức năng thực hiện các quyền chủ sở hữu với chức năng quản lý hành chính nhà nước. Quy định điều kiện, tiêu chuẩn tập đoàn, tổng Cty nhà nước được đầu tư ra ngoài ngành. Sớm tiến hành tổng kết việc xử lý nợ trong khu vực DNNN để có biện pháp hữu hiệu, tập trung giải quyết tình trạng nợ dây dưa, nợ chiếm dụng không lành mạnh gây khó khăn nghiêm trọng cho nhiều DN. Các tổng Cty nhà nước hoạt động không hiệu quả, thua lỗ kéo dài nhiều năm, không có khả năng phục hồi, cần thiết thì áp dụng quy định của pháp luật về phá sản, làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý đúng theo pháp luật - Quốc hội yêu cầu. Quốc hội yêu cầu Chính phủ áp dụng biện pháp hữu hiệu để quản lý tốt nguồn ngoại tệ thu được từ xuất khẩu góp phần cân đối hài hòa cung cầu ngoại tệ, ngăn ngừa tiêu cực, đầu cơ trong mua bán ngoại tệ, vàng. Sử dụng dự trữ ngoại hối đúng mục đích, tăng khả năng bảo đảm yêu cầu về dự trữ ngoại hối. Thực hiện biện pháp tích cực, linh hoạt để ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam, ổn định thị trường vàng trong nước, thích ứng với biến động của thị trường vàng thế giới. Tích cực hỗ trợ nông dân về gói kích thích kinh tế, Quốc hội yêu cầu Chính phủ rà soát, điều chỉnh các hình thức, tiêu chí hỗ trợ và đối tượng được hưởng chính sách kích thích kinh tế cho phù hợp với nền kinh tế đã phục hồi. Sửa đổi, bổ sung Quyết định 497/QĐ-CP tạo thuận lợi cho nông dân tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ lãi suất mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, vật liệu xây dựng làm nhà. Chủ động kiểm soát các nhân tố gây lạm phát cao trở lại. Coi trọng chất lượng dự báo, xử lý kiên quyết tình trạng đầu cơ, tăng giá đột biến, các tiêu cực khác gây mất ổn định thị trường. Quốc hội cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với báo chí, internet, hạ tầng viễn thông, thị trường nội địa; điều hành xuất nhập khẩu, phát triển thủy điện vừa và nhỏ. Thông qua bảy dự án luật, hai chủ trương Tại kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội đã thông qua 7 dự án luật: Luật Người cao tuổi; Luật Khám bệnh, Chữa bệnh; Luật Viễn thông; Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Dân quân tự vệ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Thuế tài nguyên. Cho ý kiến 11 dự án luật. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy Thủy điện Lai Châu, Điện hạt nhân Ninh Thuận.