(Chinhphu.vn) - Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2010/NĐ-CP với chủ trương duy trì, phục hồi và phát triển nghề thủ công truyền thống thông qua nhiều biện pháp như: Quảng bá sản phẩm thủ công truyền thống ở thị trường trong nước và nước ngoài; phổ biến và truyền dạy kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp các nghề thủ công truyền thống có giá trị tiêu biểu...

Bên cạnh đó là việc điều tra, phân loại các nghề thủ công truyền thống trong phạm vi cả nước; hỗ trợ việc duy trì và phục hồi các nghề thủ công truyền thống có giá trị tiêu biểu hoặc có nguy cơ bị mai một, thất truyền; tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác và sử dụng vật liệu truyền thống. Đồng thời, Nhà nước cũng có chính sách khuyến khích và hỗ trợ việc sử dụng các phương pháp, kỹ thuật thủ công truyền thống; có chính sách ưu đãi về thuế đối với các hoạt động duy trì, phục hồi và phát triển nghề thủ công truyền thống có giá trị tiêu biểu theo quy định của pháp luật về thuế. Cần nhiều giải pháp để bảo tồn, giữ gìn và phát huy các làng nghề truyền thống Làng truyền thống đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, đối với thủ đô Hà Nội, vùng đất chứa đựng lịch sử của ngàn năm văn hiến, là nơi hội tụ những nét tinh hoa của nghề, làng nghề truyền thống Việt Nam thì việc bảo tồn và phát triển làng nghề Hà Nội càng cần phải được coi trọng. Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm gần 60% tổng số làng với 47 nghề trong tổng số 52 nghề trên toàn quốc. Trong đó gốm sứ, dệt may, da giầy, điêu khắc, khảm trai, thêu ren, sơn mài, mây tre đan, dát vàng bạc đá quý, kim hoàn.... là những ngành nghề phát triển mạnh. Hiện nay, Hà Nội đã công nghận hơn 270 làng nghề theo tiêu chí, trong đó có gần 200 làng nghề truyền thống được công nhận. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn mở cửa và hội nhập, nếu không có giải pháp để bảo tồn, phát triển làng nghề thì rất khó để cạnh tranh với những ngành nghề mới có công nghệ, khoa học kỹ thuật hiện đại; do vậy, cần tìm mọi giải pháp để bảo tồn, giữ gìn và phát huy các làng nghề truyền thống đã góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam. Chí Kiên