Tiến sĩ Trần Việt Ngân, Giám đốc Trung tâm Giống và kỹ thuật thủy sản Phú Yên cho biết: Chỉ trong thời gian ngắn, đến nay, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng ở địa phương đã hơn 356ha (tăng gấp 5,5 lần so với 2007).