“Phù thủy phố Portobello” là cuốn tiểu thuyết mới nhất của Paulo Coelho, đồng thời cũng là tác phẩm có nghệ thuật kể chuyện phức tạp hơn cả của "nhà văn được đọc nhiều nhất ở châu Mỹ La tinh” hiện nay.Xem chi tiết...