Năm nay Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ quyết định không cho du khách thập phương tham gia vào chính hội cướp phết Hiền Quan. Tuy nhiên, người dân vẫn phá rào dây, phá luật ồ ạt lao vào tranh cướp. Lễ hội cướp phết Hiền Quan lại thất thủ.

Ban đầu, Ban tổ chức hạn chế số lượng người tham gia cướp phết để hạn chế các hình ảnh bạo lực, ẩu đả gồm hai đội tham gia cướp phết, mỗi đội 50 người. Đặc biệt chỉ có các thanh niên địa phương mới được tham gia chính hội.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với dự tính của Ban tổ chức, lượng khách tham quan kéo đến quá đông. Chính hội vừa mới bắt đầu được chưa lâu, đám đông vỡ òa lao vào tranh cướp.

Các lực lượng chức năng trở nên bất lực. Chủ tịch xã Hiền Quan Bùi Văn Thanh cho rằng: “Năm nay hội vỡ là do lực lượng an ninh quá mỏng so với du khách tham gia lễ hội”.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, năm nay lễ hội cướp phết Hiền Quan không đông như những năm trước./.