Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, Đại hội Đại biểu Phụ nữ đã kết thúc thành công. Ngay sau đại hội (ĐH), bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, UV BCHTƯ Đảng, tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa X đã có buổi gặp gỡ giới báo chí để trao đổi một số vấn đề mà xã hội quan tâm…