(Vitinfo) – Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy rằng phụ nữ New Zealand là những người chung chạ với nhiều người nhất thế giới với con số trung bình là 20,4 bạn tình.