Ngày càng nhiều phụ nữ Mỹ thành công về sự nghiệp nhờ vào tài trí và sắc đẹp của mình, nhưng chuyện tình cảm của họ lại có vấn đề. Trong quá trình tìm kiếm bạn đời, họ rất khó khăn trong việc giữ cân bằng với bạn trai.