Phụ nữ Hà Lan cảm thấy có tội khi đến công sở bởi quan niệm "người mẹ phải ở nhà và giao con cho một người lạ chăm sóc là sai trái."